Veilige schoolzones

Het gaat om de aandacht van de weggebruikers.

Kinderen zijn kwetsbaar ook in het verkeer. Zij beleven het verkeer/gevaar anders dan wij ‘ouderen’ doen. Maak daarom weggebruikers vooral attent op de schoolomgeving. Samen met gemeenten maakten wij schoolzone meubilair betaalbaar.
Op veiligheid hoeft u niet te bezuinigen. Dat pakken wij samen slimmer aan!