Tal van steden hebben een “Groene Agenda” opgesteld voor het vergroenen van de openbare ruimte.
Veel agenda’s  hebben forse ambities: zo wil men meer groen toevoegen aan versteende woonwijken, gevarieerde beplanting opnemen in de openbare ruimte en meer oog bij bewoners creëren voor natuur en milieu.

DELTA werkt samen met ontwerpers en (groen) beheerders om maatwerk oplossingen te realiseren waarbij wij ons onderscheiden in elke fase, van meten tot maken en plaatsen.

De Universiteit Wageningen geeft 7 redenen om te investeren in een groene stad

Vragen over vergroenen